Ideale vechtkunst

De doelmatigheid van de zelfverdediging! Het afweren van de tegenstander in zo kort mogelijke tijd en met zo gering mogelijke inspanning en middelen. Reflexen zorgen ervoor dat we in veel situaties juist reageren,zoals bv bij het auto- rijden,waar we in reflex vol op de rem staan als plotseling een klein kind de straat oploopt zonder het in deze vorm geleerd te hebben. Je kunt je gemakkelijk voorstellen dat de technieken van een vechtkunst,die gebaseerd is op dergelijke reflexen, een effectieve zelfverdediging mogelijk maken. In het bijzonder bij reflexen die worden opgewekt door aanraking. Door training vormen een beperkt aantal technieken zich tot een reactiepatroon dat op ieder moment oproepbaar is,een reflex kunst. Veel verschillende technieken leiden tot een beslissingsproces en vereisen dus tijd, die je in een kritieke situatie niet ter beschikking hebt. Een effectieve zelfverdediging zou ook geen artistieke lenigheid moeten vereisen. Geen aanvaller is zo vriendelijk te wachten tot men ongemakkelijke kledingstukken heeft uitgetrokken en een kleine warming up heeft afgewerkt. Wing Tshung het ultieme vechtkunst voor iedere man en vrouw. Jong en oud,  tot op hoge leeftijd.

Wing tshung zorgt voor het  zelfvertrouwen, een toename van agressie op straat en op de werkvloer noopt ons simpele vaardigheden aan te leren waardoor je makkelijk het conflict kan beheersen. Denk hierbij aan de ambulancedienst die tijdens hun beroep aangevallen worden, parkeerwachters, verpleegsters en ook de politie krijgt te maken met stress situaties waarbij het kan escaleren en ze worden aangevallen,  hierdoor veel stress  op het werkvloer  {genoeg artikels in kranten te lezen} De uitstraling van zelfvertrouwen heeft reeds effect op situaties die uit de hand kunnen lopen.

Doelgroepen:

Politie, Bestuurders openbaar vervoer, Verpleegsters, Ambulancedienst, Parkeerwachters -handhaving, vrouwen en bejaarden. We leven in een onveilige wereld en WingTshung kan voor ieder een positieve bijdrage leveren en voorkomen dat men een SLACHTOFFER wordt, niet het zoeken van geweld, maar het voorkomen hiervan.

Dus:  veilig op straat, in de bus, metro, tram en op je werkWing Tshung is een vorm van een effectieve zelfverdediging die je direct kan leren en kan toepassen bij onveilige situaties, zelfs in de kleinste ruimt. .

Er wordt getraind op de meest nuttige gevoelsmatige aanrakingsprikkels, waardoor je de kracht van de aanvaller direct benut en tegen hemzelf gebruikt, door deze vorm van zelfverdediging is het dus geschikt voor iedereen, zelfs tot op hoge leeftijd kan je het gebruiken, omdat het gevoelsmatig reageren  op aanrakingsprikkels nooit afneemt, maar de kracht neemt wel af op hoge leeftijd. Na jaren lange ervaring met les nemen en lesgeven hebben wij onze programma’’s  ontwikkeld die beroepsmatig  getraind kunnen worden.